V Janovíku sa športovalo

27.10.2019

Na ranči CORNU v Janovíku sa túto sobotu konalo priateľské súťažné vystúpenie pod názvom "Pozri, čo už viem!". Pre obecenstvo aj porotkyne predviedlo ukážky voltížneho jazdenia šestnásť detí, účastníkov kurzu pohybovej prípravky na koni. Naše občianske združenie VOLTILAND Košice ako organizátor pripravilo toto podujatie pre klientov Krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi.

Táto akcia bola vyvrcholením polročného projektu "Na koni - hravo a zdravo" - kurzu voltížnej prípravky na koni, ktorej sa pravidelne zúčastňovali deti klientov krízového centra. Niekoľkomesačné úsilie a poctivý tréning bolo vidieť na výkonoch detí, ktoré predviedli svoje zostavy na koňoch Evelin a Teamo krásne a sebavedomo. Súťažnú atmosféru bolo vidieť na úsilí a sústredenosti detí. Rodičia i starí rodičia hrdo a uznanlivo obdivovali výkony detí. Porotkyne taktiež ocenili ich športové výkony. Pohár za prvé miesto si odniesla osem ročná Bianka Gazsiová pred Melániou Turtákovou a sestrou, len šesť ročnou Zuzanou Gazsiovou. Víťazmi však boli organizátormi zaslúžene označení všetci súťažiaci za ich skvelé výkony a pracovitosť počas celého kurzu.

Lúčenie bolo ťažké, keďže deťom prirástli koníky k srdcu a vyjadrili túžbu pokračovať v začatej práci. Svoj vzťah vyjadrili aj v krásnych obrázkoch venovaných ich štvornohým priateľom. Výstava obrázkov bola súčasťou záverečného podujatia, a tak si mohli malé umelecké dielka pozrieť všetci prítomní. Predseda občianskeho združenia a tréner Martin Necela ohodnotil vydarenú akciu slovami: "Vystúpenie, ako aj celý projekt dopadol skvele. Deti spolupracovali a boli veľmi snaživé. Bola to aj pre nás veľmi pozitívna skúsenosť, deti sme si obľúbili a budú nám chýbať. Ak by sa nám podarilo nájsť prostriedky formou sponzorstva, či inej formy podpory, radi by sme s nimi pracovali aj v budúcnosti. Vidím veľký význam v našej práci a výsledky, ktoré sa nám v tomto projekte podarilo dosiahnuť, to potvrdzujú. Tento, z časového hľadiska krátky, ale na zážitky bohatý projekt, mal určite zmysel.".

Vystúpenie, ako aj celý kurz pre deti sú realizované v rámci projektu "Na koni - hravo a zdravo". Projekt "Na koni - hravo a zdravo" je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou" .