Projekt "Tréningové priestory pre jazdeckú školu Opiná"

20.10.2023

Tento rok sa nám na našej farme podarilo zrealizovať projekt, vďaka ktorému sa naše koníky budú mať lepšie a tréningy budú kvalitnejšie. Vyše polroka trvajúce aktivity priniesli vylepšenia v našich tréningových priestoroch, a to konkrétne v doplnení pieskového podkladu v našej jazdeckej aréne, vybudovaní trávnatej jazdeckej plochy a kruhovej arény.

Našim veľkým cieľom, od kedy sme náš areál začali budovať, je zabezpečiť priestor bezpečný a kvalitný. Taký, kde kone prinášajú radosť ľuďom a my sa im odvďačíme kvalitnou starostlivosťou. Zdravie našich koní a športovcov je pre nás mimoriadne dôležité. Preto sa veľmi tešíme, že vďaka úpravám, ktoré sme zrealizovali v rámci projektu, sme k naplneniu našich cieľov znova bližšie. 

Všetky novozískané, či vylepšené priestory už teraz slúžia na tréningy, tak ako sme plánovali. Kruhová jazdiareň je naplno využívaná v rámci prípravy mladých koní. Trávnatá aréna v rámci jazdeckej školy. 

Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom. Výška podpory bola 2000 ,- eur 

Za túto podporu patrí KSK veľká vďaka.