"Na koni - hravo a zdravo"

20.05.2019

V období 11.5.2019 až 31.10.2019 realizuje naše občianske združenie projekt pod názvom "Na koni - hravo a zdravo" vďaka podpore z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Náplňou projektu je krúžok pohybovej prípravky na koni pre deti klientov krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi.

Cvičenie na koni posilní telo i ducha

A to je aj hlavným cieľom nášho projektu. Dopriať deťom zo znevýhodneného prostredia spoznať radosť zo športu, interakcie s tým majestátnym zvieraťom, akým kôň bezpochyby je, zažiť hrdosť z prekonávania samého seba.

V rámci projektu 4 skupiny detí absolvujú kurz pohybovej prípravky na koni, naučia sa jednoduché cviky voltížneho jazdenia a získajú základné vedomosti a zručnosti potrebné k starostlivosti o koňa. Pre nás i skupinu 20 detí bude nasledujúci pol rok plný nových výziev a zážitkov.   

Už po prvých stretnutiach s deťmi môžeme radostne konštatovať, že pobyt v prítomnosti koní si užívajú. Veľké otázniky z nepoznaného v ich očiach na konci hodiny strieda krásny úsmev a spokojný výraz v tvári.